• Kurdî
  • Türkçe
  • English

Rewşen

rewsen_dergisiRewşen dergisi, 2010 yılının Mayıs ayından bu yana yayınını sürdürmekte ve üç aylık periyodlarla yayımlanmaktadır. Diyarbakır merkezli derginin dili Kürtçedir. Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de dağıtılmaktadır. Şimdiye kadar 15 sayı yayımlanan dergi, Dicle Fırat Kültür ve Sanat Merkezi’nin yayın organıdır. Rewşen, Jiyana Rewşen ve Rewşen-Name dergilerinin mirasçısı ve ardılıdır. Rewşen, teorik ve kuramsal bir dergidir. Kültür, sanat, edebiyat ve fikir dergisidir. Bu yönleriyle özellikle Kürt kültür ve sanatını ele alıp geleceğe ışık tutmaya çalışmaktadır.

Rewşen, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana Kürt kültür, sanat, dil ve edebiyatını korumayı ve geliştirmeyi kendisine amaç ve misyon edinmiştir. 12. sayısında amaçlarını bir manifesto şeklinde yayımlamıştır. Bu manifestoda da değinildiği gibi, “En kutsal değer, özgür insan ve özgür toplumdur. Dergi, 5000 yıllık egemenlik sistemine karşı demokratik ve ekolojik bir sistemi savunur. Cinsiyetçiliğe karşı, cinsiyet özgürlükçülüğünü esas alır. Her türlü sömürüye karşı her koşulda emekten yanadır. Soykırım ve kültürel kırıma neden olan ulus devlet zihniyetine karşı demokratik ulus paradigmasını savunur. Mevcut düzen, her alanda olduğu gibi, bilgi ve bilgi üretimi alanında da bir tekelleşme yaratmıştır. Derginin benimsediği inanca göre, bilgi, ortak toplumsal deneyimlerin sonucudur, bundan dolayı da bilgi tüm toplumundur ve iktidar aracı olarak kullanılamaz.”

Rewşen, yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda şimdiye kadar yayınını sürdürmüş ve her sayıda bir konuya ağırlık vermeye çalışmıştır. Özellikle kültürel soykırım ve sonuçları üzerinde durmuş, bu konuyu okuyucularıyla paylaşmıştır. Birçok sayıda ele alınmaya çalışılan diğer bir konu da modernitedir; özellikle de kapitalist modernitenin Kürt kültür ve sanatı üzerindeki etkileri. Dergi, 15. sayısında eleştiri ve sanat konusunu birçok yönüyle ele alarak okuyucuya sundu. Rewşen, bu ölçütlere göre, yayınına devam etmektedir.

Editör: Serwet Denîz

İletişim bilgileri:

Adres: Tarihi Mehmetoğlu İş Hanı, Arcak Sokak, No: 10/A, Sin Camii Arkası, Balıkçılarbaşı Sur Diyarbakır

Telefon: 0 412 299 09 26

Fax: 0 412 299 40 11

E-posta adresi: nurewsenkovar@gmail.com

Web sitesi: www.kovararewsen.com