• Kurdî
  • Türkçe
  • English

Bibliography

03-yayinevleri_basligi

Bibliography

This preliminary bibliography is composed of resources used in the articles on this website. You are welcome to contribute this section with suggestions of resources on Kurdish literature.

 

Guman 2-Wêjeya Kurdî û Romana Kurdî, Îbrahîm Seydo Aydoğan, Rûpel Yayınları, 2014

İnatçı Bir Bahar: Kürtçe ve Kürtçe Edebiyat, Vecdi Erbay (der.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012

Kurdên Swêdê (1965-2005), Rohat Alakom, Serkland Yayınevi, Stockholm, 2006

Kürdistan’da Milliyetçilik ve Dil 1918-1985, Amir Hassanpour, Avesta Yayınevi, İstanbul, 2005

Kürt Aydınlanması, Celîl, Celîlê, Avesta Yayınevi, İstanbul, 2013

Kürt Edebiyatı Antolojisi, Mehmed Uzun, İthaki Yayınları, İstanbul, 2015

Kürt Romanı Okuma Kılavuzu, Özlem Galip ve Abidin Parıltı, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010

Li Kurdistana Bakur û Tirkiyê  Rojnamegeriya Kurdî (1908-1992), Mahmud Lewendi, M. Malmisanij, Özge Yayınları, 1992

Kurd, Kitêb, Çapxane Weşangeriya Kitêbên Kurdî di Dewra Osmaniyan de (1844-1923) (Osmanlı Devrinde Kürtler, Kitap, Matbaa Kürtçe Kitap Yayıncılığı), Mesûd Serfiraz, Peywend Yayınevi, İstanbul, 2015

Türk Basın Tarihi, Hıfzı Topuz, Remzi Yayınevi, İstanbul

Türkiye’de ve Suriye’de Kürtçe Kitap Yayımcılığının Dünü ve Bugünü, M. Malmîsanij, Vate Yayınevi, İstanbul, 2006