• Kurdî
  • Türkçe
  • English

Zarema

ZAREMA_resimDört ayda bir çıkan eleştiri ve kuram dergisi Zarema, 2014 yılının Mayıs ayında yayın hayatına başlamış, şimdiye kadar (Mayıs 2016) yedi sayı çıkmıştır. Zarema, Kürtçeyi toplumbilimleri, edebiyat ve sanat eleştirisi alanlarında güçlendirmeyi, Kürt aydınının bilincini Kürdi kılıp Türkçenin hâkimiyetinden ve Türkiyeli bilincinden kurtarmayı ve bu şekilde anti-sömürgeci bir perspektif kurmayı amaçlamaktadır. Yayımladığı birçok yazı tiyatro, sinema, edebi eleştiri ve toplumbilimleri gibi çeşitli alanlar üstüne Kürdistan’ın doğu ve güney parçasından yazarlar tarafından yazılmış olduğundan, Kürdistan’ın parçaları arasında aydınlar için bir iletişim köprüsü olmaya çalışmaktadır.

Zarema, edebiyat, sanat ve toplumbilimleri alanlarında yazılara açıktır. Bunun yanı sıra, yabancı dillerden Kürtçeye ve Kürtçenin lehçeleri arasında (özellikle Soraniden Kurmanciye) çeviride önemli bir zemin olmuştur. Dergi, edebiyat kuramından tarih, folklor, tiyatro, sinema, sosyoloji ve başka birçok alana birçok yazı çevirtip yayımlamıştır, fakat Kurmanci dışındaki lehçelerde yazılmış yazılara da açıktır.

Zarema, bazı sayılarında bir konu hakkında dosya hazırlamakta ya da belli bir konuya ağırlık vermektedir. Şimdiye kadar Dij-mêtingerî (Anti-sömürgecilik, 2. sayı) ve Feminîzm (Feminizm, 4. sayı) adlarında iki dosya hazırlamış, başka iki sayıdaysa (6. ve 7. sayılar) Kürtçe modern şiire ağırlık vermiştir. Kürtçe yazarlık ve okurluğunun edebiyat sınırlarını aşması ve farklı alanlarda yeni düşüncelere yol açılması amacıyla bu dosya hazırlama ya da özel bir konuya ağırlık verme yöntemi devam edecek. Zarema edebiyat, sanat ve siyaset eleştirisini geliştirmekle Kürtçede çözümleme, eleştirme ve diyalogun olgunlaşması için çaba sarf etmektedir.

Derginin adı, Avesta kitabından alınmış olup Avesta dilinde “bahar”, Kürtçenin Kırmancki/Dımılki/Zazaki lehçesinde “kalbimiz” anlamına gelmektedir.

Sahibi: Fahriye Adsay

Editör: Fahriye Adsay

Yayın kurulu: Mihemed Şarman, Hesenê Dewrêş, Umran Aran, Ferzan Şêr, Burhan Tek

İletişim bilgileri:

Adres: Öztaş Sitesi, 252. Ada, BO-7 Blok, No:9 Şilbe Toplukonutları/Diyarbakır 

E-posta adresi: zaremakurd@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kovarazarema

Twitter: https://twitter.com/kovarazarema

Telefon:

+90 (505) 527 92 17
+90 (505) 313 08 12