• Kurdî
  • Türkçe
  • English

Wêje û Rexne

weje_u_rexneWêje û Rexne dergisi, 2014 yılı başından bu yana yayınını sürdürmektedir. Şimdiye kadar altı sayı yayımlanmıştır. Dergi, dört aylık periyotlarla çıkmakta ve Kürtçenin üç lehçesinde (Kurmancî, Zazakî ve Soranî) yayınına devam etmektedir. Şimdiye kadar dergiye Goranî lehçesinde makale hiç gönderilmemiştir. Dergi, Amed’de hazırlanıp oradan Kuzey Kürdistan’a dağıtılmaktadır. Çalışma ekibi, isteğe göre, dergiyi Türkiye şehirlerine, Avrupa’ya ve Kürdistan’ın diğer parçalarındaki şehirlere gönderiyor. Wêje û Rexne, her bakımdan bağımsız olup hiçbir kurum, parti, enstitü ve üniversiteye bağlı değildir. Kolektif bir çalışmadır. Her üyesi, aynı sorumluluğa sahiptir.

Dergi şiir, roman parçası, öykü, tiyatro ve benzeri metinlere yer vermemektedir. Sadece kuram, eleştiri ve edebiyat araştırmaları hakkında makaleler basıyor. Bilimsel ve yeni olmak, makalelerde aranan başlıca kıstaslardır. Yayın kurulu, gelen makaleyi ciddiyetle okuyup yazarın kendisiyle birlikte makalede değişiklikler yaparak makaleyi en iyi haliyle yayımlamaktadır. Tür ve edebiyat tarihi hakkında da bir sınırlama olmamasına karşın, derginin eğilimi genellikle modern edebiyattan yana ağır basmaktadır.

Derginin yayımlanma nedeni, Kürtçe edebiyatta eleştirinin eksik olmasıydı. Kürtçede ve Kürtçe edebiyatta ciddi bir eleştirinin filizlenmesi konusunda bilim ve bilgi eksikliği yaşanmaktaydı. Birçok kavram ve standart kullanım eksikti. Temel eleştiri metinleri, Kürtçede mevcut değildi, çeviri metinler yoktu. Ayrıca, Kürtlerin ve Kürdistan’ın işgal altında ve parçalanmış olmasının anlaşılması konusunda da, bir dereceye kadar, dil bakımından bilinç eksikliği olduğundan, bir olgunlaşma söz konusu değildi, bu ezilmişlik hastalığından kurtulmanın yoluysa bilimsel bir dil kurmaktan geçiyordu. Bu eksikliklerden dolayı dergi, Kürt toplumu içinde ezilmişlikten kurtulmuş bir bilinç kurmak amacıyla, edebiyat kuramını ve bilimini Kürtçe inşa etmek çabasındadır.

Dergi, bu nedenlerden dolayı en başından şimdiye kadar belli bir program dâhilinde hem temel konuları dosya olarak hazırladı, hem de temel makaleleri yabancı dillerden Kürtçeye çevirdi. Dergi, ilk sayıdan bu yana şu dosyalar üstünde çalışmıştır: Di Wêjeyê De Bêcihûwarî (Edebiyatta Yurtsuzluk, 1. sayı), Di Wêjeyê De Mirov û Diyardeyên Mirovî (Edebiyatta İnsan ve İnsani Olgular, 2. sayı), Wêje û Sînor (Edebiyat ve Sınır, 3. sayı), Wêje û Trawma I (Edebiyat ve Travma I, 4. sayı), Wêje û Trawma II (Edebiyat ve Travma II, 5. sayı) ve Wêje û Sirgûn (Edebiyat ve Sürgün, 6. sayı). Bugünlerde yayına hazırlanan yedinci sayının konusuysa, “Kürtçe edebiyatta 90’lı yılların imajı ve temsili”dir.

Sahibi: İnan Yoldaş

Editör: Dawid Yeşîlmen

Yayın kurulu: Adnan Çelik, Emin Aslan, Güneş Kan, Ömer Delikaya, Semra Güçlü, Serdar Ay, Sinan Gültekin, Tahir Taninha, Zeki Gürür

İletişim bilgileri: 

Adres: Selahaddini Eyyübi Mah. Turgut Özal Blv. Batıkent Sit. A-5 Blok No:26 Bağlar/Diyarbakır

E-posta adresi: wejeurexne@gmail.com  

Web sitesi: www.wejeurexne.com

Facebook: https://www.facebook.com/wejerexne

Twitter: https://twitter.com/wejeurexne

Telefon:

+90 (530) 347 86 62 (içerik için)
+90 (530) 347 26 48 (mali işler ve abonelik için)