• Kurdî
  • Türkçe
  • English

Vate Yayınevi

vate_resim1996 yılında, farklı bölgelerden olan ve Kürtçenin Kırmancki (Zazaca) lehçesinde yazan birkaç yazar, İsveç’in başkenti Stockholm’de “Grûba Xebate ya Vateyî” (Vate Çalışma Grubu) adında bir grup oluşturdu. Bu grubun amacı, Kırmanckinin standardize edilmesiydi. Bu grup, 1996’dan 2016’ya kadar 28 toplantı düzenledi. Bu toplantılarda Kırmancki doğru yazma ve yazım kuralları standardizasyon için kararlar alındı. Bu kararlar ışığında, günlük dilde çok çeşitli biçimlerde kullanılan Kırmancki sözcükler gözden geçirilip birkaç özellik kıstas alınarak Kırmancki yazımının standartlaşmasına gidildi. Ayrıca siyaset, sanat, askerlik, yönetim, sinema vb alanlar için terimler türetildi; türetilen sözcüklerden oluşan bir sözlük yayımlandı. Bu toplantılarda sözcüklerle yetinilmeyip doğru yazım kuralları da tespit edilip Rastnuştişê Kirmanckî (Kırmancki Doğru Yazım) adlı bir kitap yayımlandı. Bu toplantılarda alınan kararlar, 1997 yılında yayın hayatına başlayan Vate dergisinin farklı sayılarında yayımlandı. Vate dergisi de bu grubun yayın organı olarak 1997’den 2016’ya kadar 48 sayı yayımlandı.

Vate Yayınevi ise bu çalışmanın devamı olarak, bu grubun yayın politikasını uygulamak ve bu kurallar ışığında Kırmancki kitaplar basmak amacıyla, 2003 yılında İstanbul’da bu grup ve Vate dergisi adı altında kuruldu. 2003’ten itibarense Vate dergisi, yeni dönemine geçerek, İstanbul’da bu yayınevinin çatısı altında basılmaya başlandı. Vate Yayınevi, bugüne kadar 92 kitap ve Vate dergisinin 28 sayısını basmıştır. Bu kitapların 55 tanesi Kürtçenin Kırmancki lehçesindedir.

İletişim bilgileri:

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Tel Sokak No:18, Kat:3 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0 212 244 94 14

E-posta adresi: kovaravate@yahoo.com
wesanxaneyevateyi@gmail.com